Allested Ungdoms & Idrætsforenings historie

7. December 1937 er AU&I´s officielle stiftelsesdag. Protekollerne fra dengang eksisterer ikke mere. Men den skulle være god nok, 3 af dem der var med i 1937, var samlet i 1977, ved AUI´s 40 års jubilæum for at genopfriske hvordan de første år forløb. Det var Henry Rasmussen (Ras fra stationen), Robert Hein og Preben Stücker, byens barber gennem et par menneskealdre. Preben er stil going strong.

Allested Ungdoms & Idrætsforening bliver stiftet på ruinerne af Allested Boldklub, der havde ligget stille et par år.

De første år var det dog ikke fodbolden der dominerede, men i lige så høj grad håndbold , bordtennis og badminton. I de første år var der også godt gang i ballerne i Allested forsamlingshus. Der blev arrangeret revyer, og man havde kæmpe succes med noget der hed “gøglervognen”, hvor der blev hentet landskendte kunstnere til Allested.

Men i 1942 kommer der for alvor gang i fodbolden, efter at man havde spillet på forskellige græsmarker, fik man nu en fast bane der hvor Lærkevej ligger nu. Man måtte dog stadig dele den med ænder og gæs, samt køerne, som så måtte vige pladsen når der skulle spilles fodbold.
Det var også i 1942 man for første gang tilmeldte hold til FBU´s turnering, og fodbolden hermed kom i mere faste rammer.

I 1945 fik fodboldspillerne så endelig en bane helt for sig selv, hvor man ikke skulle flytte køer før man skulle spille. Det var den nuværende træningsbane foran klubhuset der blev indviet her. Og holdet her oven for spillede indvielseskampen, hvem modstanderne var vides ikke.
På holdet var den senere Broby borgmester Harald Nielsen, Ras fra stationen og doktor Jørgensen.

Nogle af byens arbejdspladser ansatte folk efter om de kunne spille fodbold eller ej. Det gav klubben et gevaldigt skub fremad, så man i slutningen af 40erne havde nogle gode år i mellemrækken, det der i dag svarer til Serie 1.

Omkring klubbens 10 års fødselsdag fik man det første klubhus, en træbarak fra krigen.

​Fotoet af klubhuset er ikke fra den tid vi taler om her, men fra 1962, hvor man var igang med at bygge det nuværende klubhus i baggrunden.

​Klubben var nu ved at finde sin plads i byen, og pludselig i starten af 1950erne begyndte det øvrige Fyn også at lægge mærke til landsbyklubben der beyndte at føre sig frem på grønsværen.

En tidligere Divisionsspiller flyttede til byen, og han kom til at sætte sit præg på udviklingen i klubben nogle år fremover.

​Henning Kidmose er navnet, jyde kunne man høre på sproget, men det var i B1901 på Lolland han førte sig frem som målæder på divisionsholdet.

​I AUI førte han sig også frem i åre- ne fremover, både som spiller, træ-ner, bestyrelsesmedlem og som formand. Henning havde passeret de 30 år da han kom til byen i mid-ten af 50erne, og resultaterne kom hurtigt, i både 56 og 57 blev det til 2. pladser i Serie 1, og man skulle spille om oprykning til fynserien, det glippede desværre begge gange.

​Badmintonsporten gjorde sin entre i AUI, det var under primitive for- hold, bl.a. spillede man på et stald- loft i Ståby.

​Også håndboldspillerne fik gavn af en tilflytter. Den senere Nyborgfor- mand Vilhelm Voss Nielsen, var i første halvdel af 50´erne spillende træner for AUI´s håndboldherrer.

​I 1951 kom Bordtennis også med, og man spillede de første år nede på “snedkeriet”. Et par år senere blev Thomas “maler” formand for afdelingen, og man flyttede hen i forsamlingshuset, til bedre forhold.

Dette 10-år blev præget af to af de indfødte. I 1960 blev en ung mand ved navn Ove Nibe valgt ind i AUI´s bestyrelse og året efter fulgte den kun 17 årige Jørgen Ivan Hansen efter.

Den duo kom i en årrække til at præ- ge udviklingen i AUI. Først var Jørgen Ivan formand i to år, så var Ove for- mand i to år og så overtog Jørgen Ivan igen styrepinden.

På fodboldbanen blev det nogle mag-re år, et generationsskifte kom til at gøre ondt. og rutcheturen fra serie 1 til serie 3 var uundgåelig.

​En af grundene var nok, at en række senere storspillere forlod AUI inden de rigtig havde foldet sig ud.

​Det var Knud Johansen, Bent Johan-sen, Per Skovgård Andersen og sidst men ikke mindst, den senere Lands-holdsmålmand Mogens Therkildsen.

​Der var også i dette ti-år god gang i bordtennis.Der kom flere og flere spil-lere til og i 1962 flyttede man op på skolen,hvor der var mulighed for bad.

​Spillere i den periode var bl.a. Jørgen Knudsen, Ejner Hviid og brødrene Johansen. 1.holdet spillede i 8 år i træk Fynsserien, med en 2.plads 1963 som det bedste resultat, men i 1964 rejste en lang række af spillere fra byen og afdelingen blev nedlagt.

Skt Hans aften 1962 var der andet end bålet der brændte, det gamle træklub- hus gik også op i flammer den aften. Flammernes bytte blev også 70 projektører, indkøbt hos en autoop-hugger, de skulle ha været brugt til klubbens første lysanlæg. Det blev der først råd til igen i 1969, 26.000 kr kostede det.

Dette 10-år kan man godt kalde “de stabile år”.

Jørgen Ivan Hansen var stadigvæk formand, og det var han i hele perioden.

​I 1967 rykkede 1.holdet op i serie 1, med Henning Kidmose som træner, og der blev de hele perioden. Et par gan-ge lurede oprykningen til Fynsserien endda,men begge gange blev det ved “lige ved og næsten”.

​I 1969 nåede 1.holdet helt til hoved-runden i pokalturneringen, hvor mod-standeren var Viborg på Viborg Sta-dion. Det blev til et hæderligt nederlag på 1-4. Vi kan da lige nævne de af spillerne der stadig bor i byen.

Det er Finn Bækkelund – Jørgen “Slagter” Nielsen – Jørgen Ivan Hansen – Ove Hansen – Robert Thomsen.

På venstre fløjses Henning Kidmose, der stadig var træner for holdet. 1970 var det sidste år med Henning som træner. Herefter fulgte så Ole Stef-fensen i 2 år, Regner Laursen i 2 år, Jørgen Lippert nogle år.

​De lune midterplaceringer blev sidst perioden afløst af placeringer faretru-ende nær bunden. I jubilæumsåret 1977 gik så galt og holdet måtte ned i serie 2.

​Det var også i denne periode at en ung mand ved navn Gunner Hansen blev valgt ind i bestyrelsen, det var i 1969. I 1972 blev så en lige knap så ung mand valgt ind i bestyrelsen, Torben Christensen hed han. ( sidst nævnte er identisk med webmasteren af siden her, men jeg me-ner at han har så markant en plads i AUI´s historie at han bør nævnes alligevel). I 1976 blev Gunner valgt som formand og Torben som ung-domsformand.

Håndbolden er nu i VSG&IF regi.

​Og Badmintonafdelingen led af man-defald da den nye hal i Nr.Broby kom til,at kun de mest trofaste motionister blev tilbage i AUI.

​Det var også her i slutningen af dette årti at vi starte med Papirindsamlin-gerne i AUI.

Dette 10-år bliver præget af travlhed og på fodboldfronten af “elevatordrift” Hele 10-året og de næste par perio-der bliver på lederfronten præget af Gunner Hansen & Torben Christensen

Det bliver også den første periode hvor bestyrelsen ikke selv kan klare hele arbejdet.

​”ELEVATORDRIFTEN”

Efter nedrykningen i 77, stabiliserer 1. holdet i fodbold sig under Lipperts ledelse i serie 2.

​I 82 med Palle Hansen om træner begynder elevatordriften, hvor holdet rykker ned i serie 3. 83 rykker holdet igen op i serie 2. 84 rykker holdet igen i serie 3.

​I 85 er Lippert tilbage som træner, og i 86 rykker holdet tilbage i serie 2. Siden har 1.holdet ikke været i serie 3

(så vidt jeg husker).

​Her fa midten af 70erne kommer der godt gang i Damefodbolden med Flemming Pedersen både træner og formand for afdelingen.

​”TRAVLHEDEN”

I 1977 ved 40 års jubilæet begynder stævneaktiviteten så småt med et Senior/Old Boys stævne i Nr. Lyndelse

det kører i 3 år, i 1980 flytter vi i Bro-byværk Hallen hvor vi også er i 3 år.

​I 1982 sker underet, Allested-Vejle får sin egen hal.

En flok driftige ledere fra byen tager midt i Februar 1981 til Ærøskøbing for at se på deres boblehal, den 27. Februar 81 køber de samme driftige ledere boblen for 150.000 kr.

​Først efter en del tovtrækkeri og en husstandsindsamling, der gav godt 200.000 kr, får man et år senere lov til at gå i gang med at rejse boblen.

Fra efteåret 1982 flytter vores stævner hjem i egen hal.

Der er meget stor interresse for vores Seniorstævner og i både 1984 og i 1985 afvikler vi stævnet med 60 hold, det gør vi på 14 timer, fra 8 morgen til 10 aften.

Grunden til at så mange hold var, tror jeg, at det dengang var helt ok at tabe en fodboldkamp. Det var da helt i orden at tabe 4 kampe, så kom man hurtigere i cafeteriaet, og der blev helt sikkert ikke solgt så meget sodavand som man gør i dag.

I 1981 tager juniorholdet på sommertur til Holland.

​Gunnar Hansen

​Torben Fodbold for små børn på små baner, var ideen i den privatturnering som AUI inviterede de midtfynske Micro-putspillere til at deltage i i foråret 1977. en halv fodboldbane og håndboldmål var grundideen. Samme ide havde de fået i Horsens næsten på samme tidspunkt. i Horsens blev den første kamp afviklet lørdag d. 14. maj 1977, fandt vi ud af nogle år senere. Hvornår den første kamp blev afviklet i vores turnering vides ikke. Torben Chistensen var jo ny i faget på dette tidspunkt og da vi havde brug for den første turneringsplan fandtes den ikke mere. Vi havde bare skrevet i indbydelsen (den var gemt) at vi forventede at gå i gang omkring 1. Maj.

​I 1978 kom så den første af mange Micro Cupper på Allested Stadion. Turneringen nåede sit højdepunkt i 1985 med 70 deltagen-de hold. Den Kr. Himmelfarts dag måtte man igennem 176 kampe før vi kunne kåre vinderen.

​1979 får AUI en Forældreforening, og den første formand bliver Inga Pederen. Ligeledes i 1979 udkom det første nummer af klubbladet KONTAKTEN.

Chefredaktøren den gang var Torben Christensen og her i 2010 er det stadig den samme.

​1980 ny formand i Forældreforenin- gen blev Holger Jørgensen

1981 får AUI en helt ny afdeling, nemlig en Rideafdeling, med det velklingende navn “AUIRIKLEN”. 1982 ny formand i Forældreforenin-gen blev Asger Greve. Med hallens komme i 1982 kommer der igen liv i Bordtennisspillerne.

​Med velvilje fra HEVA får de bedste spillere lov til at starte i Fynserien-Første afdelingsformand bliver Villy Foged.

Med Peder Johansson som formand kommer der i samme år godt gang i Badmintonafdelingen.

Både for motionister og turnerings- badminton.

I 1983 kommer så den første, af mange, træningsture til Spjald.

1985 bliver Ole Simonsen ny for-mand for Forældreforeningen.

I 1986 bliver der for først gang vist sport fra Allested-Vejle Hallen på landsdækkende TV. Det sker da Bordtennisafdelingen arrangerer et “Top 12 stævne”, et elitestævne hvor de 12 bedste herrer og 8 bedste damer deltager. Et stævne som afdelingen høster meget ros for.

​Også i 1986 bliver AUI-Bordtennis udnævnt til “Årets Bordtennisklub” på Fyn. I 1986 bliver en ung mand ved navn Karsten Greve valgt ind i AUI´s be-styrelse.

I November 1986 får AUI ny for-mand, Torben Christensen er navnet.

Dette år-10 bliver præget af stor travhed og bestyrelsen kan ikke længere klare arbejdet selv. Der skal bruges rigtig mange mennesker til at klare alle de store opgaver der kommer i årene fremover.

​Torben C. er formand her i jubilæums-året 1987.

Gunner H. skulle pludselig lige prøve sine kræfter af som træner. Derfor var han de næste 3-4 år,2.holdstræner i AUI.

I både 86-87 var han desuden formand for jubilæumsudvalget, der skulle sørge for at AUI ´s 50 års jubilæum blev fejret med maner.

​Der blev afholdt et jubilæumsarrange-ment hver måned i hele 87. De faste-årlige arrangementer indgik i festlighe-derne. Af andre ting kan nævnes By-kamp i badminton mellem Allested og Nr. Broby. AUI – B1913 Divisionshold-AUI´s “Gamle Drenge – Det Fynske Stjernehold. Viggo Jensen, Bent Jensen , Nøttrup og RICARDO som træner, var nogle af kyrofæerne der var med.

Det hele blev selvfølgelig rundet af med en kæmpe Jubilæumsfest i Allested-Vejle Hallen. På billedet får AUI´s formand overrakt FBU´s gave af den legendariske kasserer Frede Hansen.

1987 og frem til 1994 bliver meget stabile år i serie 2. Men endelig i 1994 kommen holdet tilbage til det forjettede land, serie 1. Det blev med Mogens Johansen som træner.

​I 1987 kommer vi for første gang med til Midtfyns Festivalen som hjælpere. Vi får opgaven med at lave et udsalgssted i vores træhus. Det første år har vi 60.000 kr. med hjem. i 1988 har vi 100.0000 kr med hjem. Sammen med et par gode sportsuger der til sammen gav 70.000 kr. var det her fundamentet blev lagt til AUI´s gode og sunde økonomi.

​Lige for skægs skyld vil jeg lige nævne-nogle af de ting der blev langet over disken i 1988 på festivalen.

​5100 sodavand – 19.023 øl – 5870 burgere – 6390 pølser – 6300 pølsebrød. Mad skulle de 50.000 gæster have, men hygiejnen stod det lidt sløjere til med. 5 tuber tandpasta og 1 fl. shampo, var hvad der blev solgt i den afdeling.

​1987 får Villy Foged overrakt Bordtennis-unionens Sølvnål for lang og tro tjeneste for Bordtennissporten.

​1987 bliver Svend Erik Ernstsen for-mand for Forældreforeningen.

Karsten Greve blev vagt ind i bestyrel-sen i Februar 1986, og efter et par år, hvor han lige skulle aklimatisere sig, gik Karsten i gang med det han var rigtig god til, nemlig at organisere og sætte tingene i system. 1988 overtog han formandsposten i Sponsorudvalget, og det, sammen med “Medhjælperkartoteket” der kom til lidt senere, viste også Karstens store evner, som organisator.

​Da Gunner i 1990 vendte tilbage som formand udså han sig straks Karsten som sin næstformand. Karsten Greve der her fra slutnngen af 80erne og frem til hans alt for tid-lige død i August 2007, arbejdede utrætteligt på at sætte bestyrelsesar-bejdet i system, med handlingsplaner og styringskalendere. Han udviklede sig også til at blive betyrelsens pro-blemknuser.

1989 vil sikkert længe komme til at stå med rekorden i antallet af

fodboldspillere, hele 5 seniorhold var dette år tilmeldt FBU´s turnering. Ligeledes i 1989 blev der holdt møder med VSG&IF om en sammenlægning af de to foreninger. Men efter en række møder fandt man ud af at tiden ikke var inde til det endnu.

​Vi bliver i 1989 lidt endnu, hvor dameholdet fik den hidtil bedste placering FBU´s turnering, med en 2. plads i Serie 1.

​Vi bliver ved damerne

Også 1989 kommer AUI på banen med et helt nyt tiltag, nemlig “Lady´s Cup” indefodboldstævne over 4 runder i løbet af vinteren. Med en samlet præmiesum på 25.000 kr. trak det masser af Divisionsspillere og Landsholdsspillere til Allested-Vejle Hallen.

​Det holdt i 4 år, så var det ikke sjovt mere.

1990 bliver Sportsugen og Fynbo-festen lagt sammen, og alle foreninger i byen kommer med.

I 1992 er det Gyda Hansen der er formand for FF.

I 1993 får forældre til børn under 18 år, der er aktive i AUI, stemmeret på AUI´s Generalforsamling.

November 1994 har Gunner 25 års jubilæum i AUI og får ved den lejlighed overrakt FBU´s Sølvnål.

​Januar 1995 er der endnu en hædersbevisning til Gunner, nem-lig Niels Jensens Mindelegat. Legatet bliver brugt til en fodbold-rejse til Rom.

​1995 bliver Jørgen Kristiansen formand for FF.

Juni 1995 bliver AUI´s fodbold-legeplads ved klubhuset indviet.

I 1996 bliver den sidste Micro Cup, i den traditionelle form, afholdt.

​1996 bliver det tidligere omtalte

“Medhjælperkartotek” langeret med Karsten Greve som primus motor.

​Meget passene at slutte et meget hektisk 10-år, hvor der var rigtig mange opgaver der skulle løses,af med det. Formålet med initiativet var at, “det må ikke være træls at være leder i AUI”.

Stor tak til vores sponsorer

icon4